วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสร้างบล็อก

วันนี้มาเรียนการสร้างบล็อกและแก้ไขบล็อกเดิมได้เพิ่มลิงค์เพื่อนๆอีกหลายคน และได้เรียนรู้การสร้างบล็อกที่สวยๆ